ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ

                                        ยี่ห้อ : TSM-2PD

                                        รุ่น  : กังหันตีน้ำ 2 ใบพัด /220V. / 380 V.

      คุณสมบัติ :

                เครื่องเติมอากาศ กังหันตีน้ำ  มอเตอร์ของเครื่องจะขับเคลื่อนให้ใบพัดหมุนและตีน้ำซึ่ง

  จะทำให้เกิดการเติมอากาศในแนวระนาบ และเกิดการกวนน้ำโดยฟองอากาศเล็กๆที่เกิดจาก

  การตีน้ำซึ่งมีผลเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มากขึ้น  ซึ่งเหมาะสำหรับเลี้ยงปลา ฟาร์มปลา บ่อกุ้ง

  ฟาร์มกุ้ง รวมถึงใช้เติมอากาศในระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย เพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพิ่มการหมุนเวียน

  ป้องกันไม่ให้น้ำนิ่งน้ำเสีย

             ขนาดประกอบชุด ยาว x กว้าง ประมาณ 175x150 ซม.

 

   

 

                                            ยี่ห้อ  : TSM-4PD

                                           รุ่น : กังหันตีน้ำ 4 ใบพัด /220 V./380 V.

      คุณสมบัติ :

                เครื่องเติมอากาศ กังหันตีน้ำ  มอเตอร์ของเครื่องจะขับเคลื่อนให้ใบพัดหมุนและตีน้ำซึ่ง

  จะทำให้เกิดการเติมอากาศในแนวระนาบ และเกิดการกวนน้ำโดยฟองอากาศเล็กๆที่เกิดจาก

  การตีน้ำซึ่งมีผลเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มากขึ้น  ซึ่งเหมาะสำหรับเลี้ยงปลา ฟาร์มปลา บ่อกุ้ง

  ฟาร์มกุ้ง รวมถึงใช้เติมอากาศในระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย เพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพิ่มการหมุนเวียน

  ป้องกันไม่ให้น้ำนิ่งน้ำเสีย

             ขนาดประกอบชุด ยาว x กว้าง ประมาณ 175x200 ซม.

 

       

 วิธีประกอบเครื่อง (กังหันตีน้ำไฟฟ้า 4 ใบพัด)

    1. นำทุ่นมาตั้งเรียงกัน 3 ลำ
    2. นำแท่น STL มาประกอบติดกับทุ่น โดยยึดน๊อตให้แน่น (ใช้น๊อต 12 ชุด)
    3. นำตุ๊กตามาประกอบกับแท่น (ตามรูป) (ใช้น๊อต 4 ตัว)
    4. ยกมอเตอร์เกียร์ขึ้นตั้งตรงกลางให้ได้ศูนย์กับตุ๊กตา (ใช้น๊อต 4 ตัว)
   5. นำยางยอยครบชุดประกอบกับเพลาเกียร์ 2 ข้างให้แน่น
   6. นำใบพัดสวมเข้าไปในเพลา STL 2 เส้น
   7. ยึดน๊อตให้แน่นหมดทุกตัว

 

                 ยี่ห้อ  : TSM-6PD

                                   รุ่น : กังหันตีน้ำ 6 ใบพัด /220 V./380 V.

      คุณสมบัติ :

                เครื่องเติมอากาศ กังหันตีน้ำ  มอเตอร์ของเครื่องจะขับเคลื่อนให้ใบพัดหมุนและตีน้ำซึ่ง

  จะทำให้เกิดการเติมอากาศในแนวระนาบ และเกิดการกวนน้ำโดยฟองอากาศเล็กๆที่เกิดจาก

  การตีน้ำซึ่งมีผลเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มากขึ้น  ซึ่งเหมาะสำหรับเลี้ยงปลา ฟาร์มปลา บ่อกุ้ง

  ฟาร์มกุ้ง รวมถึงใช้เติมอากาศในระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย เพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพิ่มการหมุนเวียน

  ป้องกันไม่ให้น้ำนิ่งน้ำเสีย

              ขนาดประกอบชุด ยาว x กว้าง ประมาณ 175x225 ซม.

 

 

                                        ยี่ห้อ  : TSM-10PD

                                   รุ่น : กังหันตีน้ำ 10 ใบพัด /220 V./380 V.

      คุณสมบัติ :

                เครื่องเติมอากาศ กังหันตีน้ำ  มอเตอร์ของเครื่องจะขับเคลื่อนให้ใบพัดหมุนและตีน้ำซึ่ง

  จะทำให้เกิดการเติมอากาศในแนวระนาบ และเกิดการกวนน้ำโดยฟองอากาศเล็กๆที่เกิดจาก

  การตีน้ำซึ่งมีผลเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มากขึ้น  ซึ่งเหมาะสำหรับเลี้ยงปลา ฟาร์มปลา บ่อกุ้ง

  ฟาร์มกุ้ง รวมถึงใช้เติมอากาศในระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย เพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพิ่มการหมุนเวียน

  ป้องกันไม่ให้น้ำนิ่งน้ำเสีย

              ขนาดประกอบชุด ยาว x กว้าง ประมาณ 175x550 ซม.

 

     

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 เครื่องเติมอากาศ,เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า

 

ผลิต,จำหน่าย เครื่องเติมอากาศJET AERATOR 

 

ผลิต,จำหน่าย กังหันตีน้ำ PADDLE WHEEL

 

ผลิต,จำหน่าย เครื่องเติมอากาศSURFACE AERATOR

 บำบัดน้ำเสีย,เติมอากาศนากุ้ง,บ่อกุ้ง,บ่อปลา,กังหันตีน้ำ,เติมอากาศผิวน้ำ,เติมอากาศใต้น้ำ,เครื่องบำบัดน้ำเสีย,เครื่องเติมอากาศ,jet Aerator,Surface Aerator