ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( Paddle Wheel Aerator)

           เครื่องเติมอากาศบ่อปลา,เติมอากาศบ่อกุ้ง,เครื่องเติมอากาศในบ่อปลา,เครือ่เงติมอากาศแบบกังหัน,ขายเครื่องบำบัดน้ำเสีย,อุุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย,กังหันเติมอากาศ,เครืองเติมอากาศใต้น้ำ,เครืองเติมอากาศผิวน้ำ,ราคาเครื่่องเติมอากาศ,เครื่่องเติมอากาศน้ำเสีย,เครื่องเติมอากาศน้ำเสีย,เครื่องเติมอากาศราคาถูก,                     เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ,กังหันเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ราคา,ราคาเครื่องเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ,Padddle Whell,Jet aerator,Surface aerator,เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ ราคา,แบบเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ,ราคาเครื่องเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ,เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ราคา,เครื่องเติมอากาศแบบกังหัน,เครื่องเติมอากาศราคาถูก,ราคาเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ,เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ,เครื่องเติมอากาศบ่อปลา   

 

           กังหันเติมอากาศ ราคา,เครื่องเติมอากาศราคา,เครื่องเติมอากาศราคาถูก,กังหันเติมาอากาศแบบทุ่นลอย,ราคาเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ,ราคาเครื่องเติมอากาศในน้ำ,เครื่องเติมอากาศใ้ต้น้ำ,เครื่องเติมอากาศบ่อปลา                      เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ,เครื่องเติมอากาศใต้นำ้ ราคา,กังหันเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ,ราคาเครื่องเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ,เครื่องเติมอากาศน้ำเสีย,เคร่ื่องจักรเติมอากาศในน้ำ 

 Paddle Wheel เป็นเครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ โดยใช้มอเตอร์มอเตอร์เกียร์ขับเคลื่อนใบพัดให้หมุนเพื่อตีน้ำ ซึ่งทำให้มีการเติมอากาศและเกิดการเคลื่อนที่ของผิวน้ำโดยการผสมระหว่างอากาศเข้ากับน้ำในแนวระนาบและเกิดการกวนน้ำ โดยฟองอากาศเล็กๆๆ ที่เกิดจากการตีน้ำซึ่งทำให้เกิดค่าอ๊อกซิเจน(Dissolved Oxygen) ในน้ำมากขึ้นซึ่งจะทำให้น้ำมีคุณภาพที่ดึขึ้น ซึ่งทำให้ค่าความสกปรกของน้ำ(BOD5) ลดลงได้เหมาะกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบกึ่งธรรมชาติ(Facultative Pond) ฟาร์มกุ้ง,ฟาร์มปลา,คลอง,สระ,บ่อตกปลา,โรงงาน,ชุมชน,แหล่งน้ำชุมชน,บึง,บ่อปลา เป็นต้น

       คุณสมบัติ:เครื่องเติมอากาศ/PADDLE WHEELS

มอเตอร์ของเครื่องจะขับให้ใบพัดหมุนและตีน้ำที่ผิวน้ำซึ่งจะทำให้เกิดการเติมอากาศในแนวระนาบและเกิดการกวนน้ำ  โดยฟองอากาศเล็กๆที่เกิดจากการตีน้ำ ซึ่งมีผลเพิ่มอ๊อกซิเจนละลายน้ำให้มากขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบกึ่งธรรมชาติ (FACULTAL TIVE POND) ฟาร์มกุ้ง เป็นต้น

ชื่อเรียก:

จึงเรียกกันหลากหลาย เช่น เครื่องเติมอากาศ4ใบพัด 6ใบพัด 10ใบพัด หรือ เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบกังหัน,กังหันตีน้ำ,กังหันน้ำ,เครื่องตีน้ำนากุ้ง,เครื่องตีน้ำ,เครื่องบำบัดน้ำเสีย ก็สุดแท้จะเรียกกันไป จึงต้องทำความเข้าใจกัน สุดท้ายแล้วเป้าหมายก็เพื่อเพิ่มอากาศให้กับน้ำเสียแน่นอน

  ส่วนประกอบมีดังนี้

 1. มอเตอร์(MOTOR)

               ขนาด 2 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 3  PHASE 380 V. 1,450 RPM.

               ขนาด 2 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 1  PHASE 220 V. 1,450 RPM. หรือมาตรฐานเทียบเท่า

2.วงใบพัด (PROPELLER)  

              มี 4 วง วงละ 6 ใบพาย , 8 ใบพาย

             - ใบพัดพลาสติก ทำจาก HIGH DENSITY POLYETHYLENE ใบพายจะตีวงน้ำประมาณ 7 ซม.

            -  ใบพัดสแตนเลส ใบพายจะตีน้ำประมาณ 3 ซม. จากผิวน้ำ

3. ตุ๊กตารับเพลา

             แท่นเพลาทำจาก POLYTHYLENE พร้อมปลอกรองเพลา เป็นยางผสม ทนแรงเสียดทาน

มีรูใส่แกนเพลาสแตนเลสง่ายในการถอดเปลี่ยน

4. ทุ่นลอย (FLOAT) 

             ประกอบด้วย 3 ลำ ทำจาก POLYTHYLENE ขนาดกว้าง 31.5 ซม. xยาว173.5ซม.xสูง 21 ซม.

 5. แกนเพลาและแท่น

             ทำจาก STAINLESS STEEL

 6. ฝาครอบมอเตอร์

               ทำจาก POLYETHYLENE

 7. เกียร์ทด (GEAR)

             เสื้อเกียร์เป็นเหล็กหล่อ แข็งแรง ทนทาน ภายในประกอบด้วย เฟืองหนอน (WORM GEAR)

ทำจากทองเหลืองบรอนซ์พิเศษเกลียวหนอน (WORM) ทำจากเหล็กเกรดญี่ปุ่นผ่านการชุบผิวแข็ง

ให้อัตราทด 1:14 ชิ้นส่วนมาตรฐานมีอะไหล่ที่สามารถเปลี่ยนได้

 8. ความกว้างของเครื่อง

            เมื่อประกอบเข้าชุดแล้ว 200 ซม.

 9. ขนาดความเหมาะสมของบ่อ

            ใช้ได้กับ่อลึกตั้งแต่ 1 เมตร และหน้ากว้างตั้งแต่ 2.5 เมตรขึ้นไป  ถ้าหน้ากว้างของบ่อต่ำกว่า

6 เมตร ขอแนะนำให้ใช้ใบพัดพลาสติก เพื่อความปลอดภัย

           เครื่องตีผิวน้ำไปข้างหน้าได้ยาวประมาณ 20 เมตร  ให้วางเครื่องถัดไป ทุกๆๆระยะทาง 20 เมตร

  

                    เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 4 ใบพัด 1 ชุด ประกอบด้วยดังนี้

 

   1. มอเตอร์ ขนาด 2 HP 3PHASAE 380 V , 2 HP 1 PHASES  220 V. พร้อมหน้าหน้าแปลน 1 ชุด

   2. ใบพัดพลาสติก 6 แฉก หรือ 8 แฉก 4 วง

  3.  ตุ๊กตารับเพลา 2 ตัว

  4.  ทุ่นลอย PE 3 ลำ

  5.  แกนเพลาสแตนเลส 2 ตัว

  6.  โครงแท่น  4 ใบพัด (พร้อมติดหูใช้ในการยึด 4 หู)

  7.  ฝาครอบมอเตอร์ PE 1 ใบ

  8.  เกียร์ทด 1 ตัว

  9.  ยางพร้อมยอยพร้อมน็อต 2 ชุด

 

 

 

 

 
เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ

เครื่องเติมอากาศแบบใต้ผิวน้ำ ( Jet Aerator )
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า ( Low Speed Surface Aerator )
เครื่องอากาศแบบใต้ผิวน้ำ
เครื่องเติมอากาศแบบยิงใต้น้ำ
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( PADDLE WHEEL AERATOR)
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 4 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ 7.5 HP
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 10 ใบพัด