ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น

                                         

                                             จุลินทรีย์ผง Bio Plus

    จุลินทร์ทรีย์ผง ประกอบด้วยจุลินทรย์ที่มีประโยชน์จากธรรมชาติจำพวกแลคติค แอซิด แบคทีเรีย (Lactic Acid Bacteria)  บาซิลลัส (Bacillus) และยีสต์(Yeasts)  ซึ่งจะทำงานร่วมกันในการย่อยสลายอินทรีย์สารชนิดต่างๆจึงมีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่น บำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายไขมัน ควบคุมเชื้อโรคและแมลงรบกวน

 

ประสิทธิภาพ

 1. สามารถกำจัดกลิ่นเหม็น ที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์สารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณก๊าชพิษที่มีกลิ่นและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น ก๊าชแอมโมเนีย (Ammonia) ก๊าชไข่เน่า ( Hydrogen Sulfides; H2S)และกลิ่นเหม็นหืนของไขมันโดยจุลินทรีย์จะเข้าทำปฎิกิริยากับโครงสร้างทางเคมีของก๊าชพิษเหล่านี้ และก่อให้เกิดโครงสร้างทางเคมีใหม่ที่ไม่มีกลิ่นและไม่เป็นอันตราย

2. สามารถบำบัดน้ำเสีย  โดยปรับค่าความสกปรกในน้ำทิ้ง เช่น ค่าบีโอดี(BOD) ค่าไขมันที่ละลายในน้ำ (Oil and Grease) ค่าสารแขวนลอย (SS) และค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำ (PH) ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด

3. สามารถย่อยสลายไขมันและกากของเสีย ในน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงช่วยลดปริมาณในการตักไขมัน ลดการอุดตันของไขมันในเส้นท่อ และลดการสะสมตัวของกากของเสียในบ่อเกรอะ

4. สามารถควบคุมเชื้อโรค ทั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น เชื้ออีโคไล (E.coli) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วง , เชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคลำไส้อักเสษ และเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนัง เช่น เชื้อแคนดิดา (Candida albicans) เป็นต้น

5.  สามารถควบคุมปริมาณแมลงรบกวน  ด้วยการเร่งกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุไม่ให้เกิดการหมักหมมจนเกิดกลิ่นล่อแมลง และยับยังการฟักตัวของหนอนแมลงวันและตัวอ่อนแมลงสาบจึงเป็นการตัดวงจรชีวิตของแมลงวันและแมลงสาบไม่ให้มีการแพร่พันธุ์ต่อไป อีกทั้งยังสามารถยับยั้งการฟักตัวของลูกน้ำยุงลายในแหล่งน้ำ  โดยไม่เป็นอันตราต่อสิ่งมีชีวิตอื่น

 

วิธีการใช้ปริมาณการใช้จุลินทรีย์  

 

 บำบัดน้ำเสีย.

ผสมจุลินทรีย์ 5-10 ช้อน ต่อน้ำ 100 ลิตร แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

นำไปเทลงในบ่อน้ำรวม หรือบ่อเติมอากาศ ใช้เป็นประจำทุกวัน

ย่อยสลายไขมัน

ผสมจุุลินทรีย์ 5-10 ชัอน ต่อน้ำ 100 ลิตร  แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

นำไปเทลงในบ่อดักไขมัน ใช้เป็นประจำทุกวัน

กำจัดกลิ่น

ไม่พึงประสงค์

ผสมจุลินทรีย์ 1-2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที

แล้วนำไปเทราดบริเวณที่มีกลิ่นเหม็น ใช้เป็นประจำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง หรือเมื่อมีกลิ่นเหม็น

ท่อน้ำอุดตัน

ผสมจุลินทรีย์ 1-2 ช้อน ต่อน้ำ 10 ลิตร แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที แล้วนำ

ไปเทลงอ่างล้างจานหลังเลิกใช้น้ำ ใช้เป็นประจำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

ทำความสะอาด เช็ดพื้น

ผสมจุลินทรีย์ 1 ช้อน ต่อน้ำ 5 ลิตร แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 15-30 แล้วนำไปเช็ดพื้น

หรือราดพิ้นหลังการล้างพื้นตามปกติ โดยไม่ต้องล้างน้ำตาม(ใช้แทนน้ำเปล่าหรือน้ำยาดับกลิ่น)ใช้เป็นประจำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

   
การเก็บรักษา

ควรเก็บในที่แห้ง

หมายเหตุ 1ช้อน มีปริมาณ 20 กรัม
   

 

ผลที่ได้รับจาการใช้ผงจุลินทรีย์ Bio Plus

1.  กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสีย

2.  ย่อยสลายไขมันในบ่อดักไขมัน

3.  กำจัดไขมัน ป้องกันและแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน

4.  กำจัดตะกอน ลอดค่าความสกปรกของน้ำทิ้ง

5.  บำบัดน้ำเสียตัดวงจรการเจริญเติบโตของยุงและแมลงวัน เพื่อลดแมลงพาหนะนำโรค

6.  เพิ่มประสิทธิภาพในระบบน้ำเสีย ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

7.  รักษาสิ่งแวดล้อม แก้ไขต้นเหตุน้ำเสีย

 

               ส่วนประกอบของ  Bio Plus

   Bacteria

Pediococcus acidilactici                   3 x 107  cfu/g             Bio-safety Level 1

Pediococcus pentosaceus                    3 x 107  cfu/g             Bio-safety Level 1

Bacillus amyloliquerfaciens            2 x 106  cfu/g            Bio-safety Level 1

   Yeasts

Pichia farinosa                          5 x 106   cfu/g              Bio-safety Level 1

Dekkera anomala                            3 x 106  cfu/g             Bio-safety Level 1

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะของจุลินทรีย์แต่ละชนิด

            Pediococcus acidilactici เป็น Microflora Lactic Acid Bacteria ที่ย่อยน้ำตาล 6 โมเลกุลเป็น กรดแลคติก เป็นส่วนใหญ่ (Homofermentator) อีกทั้งผลิตสารโพลี เปปไตท์ Bacteriocins (สารชีวนะที่ผลิตจากแบคทีเรีย) ที่เรียกว่า Pediocins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Gram Negative Bacteria) ได้หลายชนิด เช่น  Salmonella sp., Escherichia coli, Pseudomonas sp., Vibrio cholerae  เป็นต้น และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

แกรมบวก (Gram Positive Bacteria) หลายชนิด เช่น Clostridium perfiengens, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogens เป็นต้น ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนและสัตว์

            Pediococcus pentosaceus เป็น Microflora Lactic Acid Bacteria ที่มักพบในทางเดินอาหาร ลำไส้ใหญ่ สามารถย่อยน้ำตาล 5 โมเลกุลให้เป็น Lactic Acid อีกทั้งผลิตสารโพลีเปปไตท์ Bacteriocins ที่เรียกว่า Pediocins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนและสัตว์ และผลิตไวตามินบี หลายชนิด 

            Bacillus amyloliquefaciens เป็นแบคทีเรียที่ผลิตสารโพลี่เปปไตท์ Iturins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา (Antifungal Agent) อีกทั้งผลิตเอ็นไซม์หลายชนิด เช่น Lipase, Amylase, Sucrase, Protease, Peptidase ฯลฯ

            Pichia farinosa เป็นยีสต์ที่ไม่ค่อยพบในธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถผลิตสารโพลี่เปปไตท์ Killer Toxins : Yeast Antimicrobial Proteins (ยีสต์ที่สามารถผลิต Killer Toxins ได้ในธรรมชาติพบเพียง 5 ชนิด จากยีสต์สองหมื่นกว่าชนิด ) นอกจากนั้น สาร Killer Toxins ทำปฏิกิริยาให้ สารพิษต่างๆ ที่ผลิตจากแบคทีเรียหรือเชื้อราเช่น อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxins), ไมโครท็อกซิน (Mycotoxins) และ สารพิษที่ผลิตจากแบคทีเรีย (Endotoxins)  ให้หมดสภาพความเป็นพิษ (Denatured)

            Dekkera anomala  เป็นยีสต์ที่ในวงการหมักเบียร์ เรียกว่า Spoiled Beer Yeast เพราะยีสต์จะย่อยแป้ง และน้ำตาล เปลี่ยนเป็นกรดน้ำส้ม ไม่เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ และปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังสามารถผลิตเอ็นไซม์หลายชนิด เช่น Cellulase, Hemicellulase, Xylanase, Cellubioase, Amylase, Pectinase, Lignase, Arabinase ฯล

                                                ข้อเปรียบเทียบ

               Bio Plus                                                ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น                

- ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 5 ชนิด       - จุลินทรีย์ชนิดเดียว หรือไม่แจกแจงชนิด

 

อยู่ในรูปเซลล์แห้งที่มีชีวิต                              อยู่ในสภาพที่มีชีวิต, สปอร์

 

- ระบุความเข้มข้นได้วิเคราะห์จากOMIC   - ไม่ระบุความเข้มข้น มีจุลินทรีย์น้อยกว่า  

    (1 กรัมมี  6.0 x 107 cfu/g)                         หลายเท่าตัว

 

- ไม่ผ่าเหล่า                                                  - มีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะต่อเชื้อ(หมัก)เรื่อย ๆ

-

การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด)        - เก็บที่มืด ห้ามถูกแสงแดด อายุเก็บสั้น

มีอายุการเก็บรักษานาน 2 ปี                                                  

- ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ           - ประสิทธิภาพลดลงเรื่อยๆเมื่อต่อเชื้อครั้งต่อไป   

- ผลการทดลองทั้งใน และต่างประเทศ       - ไม่รับรองความปลอดภัย

มีความปลอดภัยสูงทั้งต่อคน สัตว์

- ราคาถูกกว่าเมื่อคิดต่อหน่วยการใช้           - ราคาต่อหน่วยจะถูกกว่าแต่คิดต่อการใช้แพงกว่า 

 

 

                           จุลินทรีย์ผง บำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่น บำบัด ผงจุลินทรีย์ซื้อที่ไหน,จุลินทรีย์อีเอ็ม,จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น,จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน,หัวเชื่้อจุลินทรีย์,จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย,      

 

การใช้งาน

ด้านปศุสัตว์

     ใช้ผสมอาหารสัตว์

      - เพื่อช่วยการย่อยอาหารโดยเฉพาะโปรตีน,ไขมัน,ไฟเบอร์ได้ดีขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ,น้ำนม   

     - ลดปริมาณมูลสัตว์ที่ขับถ่ายและปราศจากกลิ่นเหม็น และ ลดแก๊สพิษในคอก

     - ลดเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงเช่น โรคท้องเสีย (E.coli), อหิวาตกโรค, โรคไทฟอยส์ (Salmonella) รวมทั้งโรคร้ายอื่นๆ ที่มีอันตรายต่อชีวิต

     - ลดแมลงวัน, ลดการวางไข่และฟักตัวของไข่แมลงวัน,ยุง

     - ลดอัตราการท้องเสียช่วงก่อนและหลังหย่านม

     - ลดการเกิดอาการท้องอืด (Bloat)

     - สภาพในโรงเรือนดีขึ้น, ทำให้สัตว์แข็งแรง, โตเร็วขึ้นมากกว่าปกติ,

     - ลดการใช้สารเคมี, ยา ในการป้องกันและรักษา, ลดต้นทุนการผลิต กำไรมากขึ้น

 

 

     - ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต, ผู้ใช้ และผู้บริโภค

 

    -  ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งน้ำ

 

 

            อัตราการใช้

·       หมูนม  ใช้                            1.0    กก ผสมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน ให้สัตว์กินทุกวัน

·       หมูเล็ก ใช้                             0.5    กก ผสมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน ให้สัตว์กินทุกวัน

     หมูรุ่น หมูใหญ่ ใช้                0.3    กก ผสมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน ให้สัตว์กินทุกวัน

     พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ใช้            1.0    กก ผสมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน ให้สัตว์กินทุกวัน

     ไก่ เป็ด นกกระทา ใช้           0.5    กก ผสมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน ให้สัตว์กินทุกวัน

     วัวนม  ใช้                             0.2    กก ผสมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน ให้สัตว์กินทุกวัน

     กุ้ง ปลา ตะพาบ ใช้               0.5   กก ผสมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน ให้สัตว์กินทุกวัน

 

 

 

    เพิ่มความสมบรูณ์พันธุ์, เพิ่มปริมาณสเปิร์มและไข่ในพ่อแม่พันธุ์ และช่วยยึดอายุการใช้งานของพ่อแม่พันธุ์

 

    ใช้ 10 กรัม ต่อตัวต่อวัน ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ จะช่วยกระตุ้นการเพิ่มปริมาณสเปิร์มและไข่ในพ่อแม่พันธุ์และช่วยยึดอายุการใช้งานของพ่อแม่พันธุ์

·      ใช้รักษาอาการท้องเสียท้องร่วงจากแบคทีเรีย,โปรโตซัว และสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์

     ใช้ 1.0 กรัม ต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม ผสมน้ำเล็กน้อย ปั้มเข้าทางปาก อาการท้องเสียท้องร่วง และอาการมวนท้อง จะหายไปภายในไม่เกิน 15 นาที

     ช่วยกำจัดกลิ่นในคอกสัตว์

          ใช้ 1 ก.ก. ต่อน้ำ 2,000-3,000 ลิตร ฉีดพ่นในคอกให้ทั่วเมื่อมีกลิ่นรบกวน ซึ่งสามารถกำจัดกลิ่นในคอกสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว หลังจากฉีดพ่นให้ทั่ว และคงสภาพได้นานกว่า

    เพื่อสิ่งแวดล้อมของสัตว์เลี้ยง

        ใช้ 100 กรัม ต่อน้ำ 200-500 ลิตร ใช้อาบน้ำสัตว์เพื่อลด, กำจัดกลิ่นสาบซึ่งเป็นการกำจัดกลิ่นเฉพาะตัว (pheromone) และลดการรบกวนจากแมลงกัดต่อย นอกจากนั้นยังช่วย

ลดแมลงวัน โดยที่ไข่แมลงวันจะไม่ฟักตัวเป็นตัวหนอน หรือเมื่อเป็นหนอน แล้วเข้าดักแด้ จะไม่ลอกคราบเป็นแมลงวัน

การใช้ Bio Plus กับสัตว์น้ำ

       ประโยชน์ที่จะได้รับ

·             ช่วยเร่งการย่อยสลายของเสีย กำจัดกลิ่น,โคลนเลนในบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา และสัตว์น้ำ

·             ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำให้สมดุล กำจัดแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไฮโดรเจนซัลไฟท์ ที่เป็นพิษได้อย่างรวดเร็ว

·             กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน แพลงตอนพิษ เช่น ไมโครซิสทิส ออสซิลลาทอเรีย น็อตติลูก้า  ฯลฯ

 

·             ป้องกันและกำจัดแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคเรืองแสง (เชื้อวิบริโอ), โรคติดเชื้อในลำไส้ ในตับ โรคขี้ขาว (เชื้อซูโดโมแนส)

·             ลดปัญหารุนแรงของโรคที่เกิดจากไวรัส โรคตัวแดงดวงขาว และโรคหัวเหลือง

·             บ่อเลี้ยงปลา, กบ, ตะพาบน้ำ ช่วยรักษาแผล, ตัวเปื่อย และกกหูบวม อีกทั้งลดกลิ่นสาปโคลนในตัวสัตว์ เพราะสามารถกำจัดกลิ่นในขี้เลนได้

·             ช่วยปรับสีน้ำให้นิ่งสวย และควบคุมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในรอบวัน

·             ใช้ง่ายและสะดวก ใช้ได้ดีทั้งในน้ำจืด และน้ำเค็ม

        อัตราและวิธีการใช้

·             ช่วงเตรียมน้ำ ก่อนปล่อยกุ้ง

ใช้ 1 กิโลกรัม ต่อไร่ ผสมน้ำ สาดหน้าเครื่องให้อากาศ เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกรมน้ำเงิน ช่วยเร่งทำสีน้ำ, กระตุ้นการเจริญของแพลงตอนสัตว์ เพาะเบนโทส ให้เป็นอาหารกุ้งวัยอ่อน

·             ช่วงการเลี้ยง 

ในช่วงเดือนแรก ใช้ 250 กรัมต่อไร่ จากนั้นใช้ 350 กรัมต่อไร่ เป็นประจำทุกสัปดาห์ จนจับขาย

·             ใช้ผสมอาหาร เป็นโปรไบโอติก

ใช้ 5-10 กรัม ต่ออาหารกุ้ง 1 กิโลกรัม ทุกมื้ออาหาร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารของกุ้งได้มากขึ้น ซึ่งสังเกตุจากขี้กุ้งที่มีปริมาณและขนาดเล็กลง กุ้งสุขภาพแข็งแรง, ลำตัวใส, โตเร็วขึ้น, ได้น้ำหนัก

·             กรณีพบเชื้อโรคเรืองแสง, แพลงตอนพิษ มากผิดปกติในบ่อ หรือ พบแอมโมเนีย ไนไตรท์และก๊าซไข่เน่าสูง

   ใช้ 1 กิโลกรัม ต่อไร่ ผสมน้ำสาดหน้าเครื่องให้อากาศ ติดต่อกัน 3 วัน

            ข้อแนะนำ

·       ไม่ควรเก็บในที่ชื้นหรือร้อนจัด  และไม่ควรใช้ร่วมกับยาฆ่าเชื้อ หรือควรใช้หลังจากการใช้ยาฆ่าเชื้อแล้ว  ประมาณ 2 3 วัน

·       ควรเปิดเครื่องตีน้ำเต็มที่

การใช้ Bio Plus กับอุตสาหกรรมประมง

 

·       ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพปลาสดและลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่ปน เปื้อนมากับปลา โดยเฉพาะปลาที่จับบริเวณชายฝั่งหรือปลาหน้าดิน ซึ่งมีจุลินทรีย์ที่เจริญอยู่มากมายตามบริเวณเหงือก,ลำตัว และในทางเดินอาหาร อันจะมีผลให้ปลาสดที่จับได้ เปลี่ยนสภาพสด เป็นนิ่มเละ, มีกลิ่นไม่สด ในเวลาอันรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเย็นไม่เย็นจัดเพียงพอ·       ควรใช้ 10 กรัมผสมน้ำ ต่อปริมาณปลาสด 100 กิโลกรัม ราดรดในถังเก็บปลาเพื่อช่วยควบคุมการเจริญของเชื้อโรค และช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นโคลนในตัวสัตว์น้ำ

     ใช้กำจัดกลิ่นเน่าเหม็น และแก๊สพิษในห้องเก็บปลาใต้ท้องเรือ เนื่องจากการออกจับปลาในแต่ละครั้งต้องใช้เวลาหลายวัน ทำให้ปลาที่จับมาได้รับความเย็นไม่เพียงพอ ปลาจึงขาดความสด เกิดกลิ่นเน่าเหม็นจากแก็สแอมโมเนียและแก็สไข่เน่าได้ หากคนงานลงไปตักปลาใต้ท้องเรือ จะได้รับแก๊สพิษ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

     ควรใช้ 500 กรัมผสมน้ำ 500 ลิตร ราดรดในช่องเก็บปลา ก่อนเรือเข้าเทียบท่า 1-2 ชม. เพื่อลด,กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นและลดแก๊สพิษลงไป อีกทั้งทำให้คุณภาพปลาไม่สูญเสีย

    ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพปลาป่น

     ปลาเป็ด หรือเศษเหลือใช้ของสัตว์น้ำส่วนใหญ่ที่นำมาผลิตเป็นปลาป่น มักจะมีคุณภาพต่ำ จนถึงเน่าเสียเหม็น เมื่อนำมานึ่ง ควันที่โชยออกมา จึงมีกลิ่นเน่าหื่น และปลาป่นที่ผลิตออกมา มีคุณภาพต่ำ มีกลิ่นเน่าเหม็นด้วย โดยมีค่าความเน่า (TVN, Total Volatile Nitrogen)สูง เกรดปลาป่นลดลง

     แต่เมื่อใช้ Bio Plus ผสมน้ำฉีดพ่นที่กองปลาก่อนเข้าหม้อนึ่งเพียง 5-10 นาที กลิ่นปลาเน่านั้นจะถูกกำจัดหายไป 80-90% เมื่อปลาถูกลำเลียงเข้าหม้อนึ่ง จะพบว่า กลิ่นควันที่โชยออกมานั้น เปลี่ยนไปกลาย เป็นกลิ่นหอมเหมือนปลาสดย่าง อีกทั้งไม่ไปมีผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์โปรตีนของปลาป่นที่ผลิตออกมา เมื่อเปรียบเทียบกับปลาป่นชุดเดียวกันที่ไม่ได้ใส่ พิโก อควา แต่ผลที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากคือ ค่าTVN ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งปลาป่นแบ่งเกรดปลาจาก เปอร์เซ็นต์โปรตีน และ ค่า TVN โดยโปรตีนสูง TVN ต่ำ ได้ราคาสูงสุด ถ้าค่า TVN สูง ยิ่งถูกลดเกรดปลาลง

     ใช้ 1 กก. ผสมน้ำ 1000 ลิตร ฉีดพ่นรดกองปลาจำนวน 30,000 กก. โดยใช้บริเวณก่อนปลาลำเลียงขึ้นหม้อนึ่งหรือบริเวณลำเลียงปลา เพื่อให้น้ำที่ผสม คลุกสัมผัสกับปลาให้มากที่สุด จะยิ่งทำให้เห็นประสิทธิภาพสูงสุด

     ใช้กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือเน่าเหม็น ในสะพานปลา, บ่อน้ำเสีย, ที่น้ำขัง, บริเวณตาชั่ง เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่างๆ และลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย,ก๊าซไข่เน่า,กลิ่นเหม็นหืน โดยการย่อยสลายจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, น้ำและก๊าซไนโตรเจน ซึ่งปราศจากกลิ่นเหม็น     ใช้ 1 กก. ต่อน้ำ 2,000-3000 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วเมื่อมีกลิ่นรบกวน ซึ่งสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว หลังจากฉีดพ่น ให้ทั่วและคงสภาพได้นานกว่า

     ตู้บ่อเลี้ยงปลา ช่วยกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และ ตะไคร่น้ำ ทำให้น้ำใสสะอาด อีกทั้งกำจัดเศษอาหารและขี้ปลา ไม่ต้องล้างตู้ปลาบ่อยๆ ช่วยประหยัดน้ำ และช่วยลดการตาย,ตัวเปื่อย,โรคขี้ขาวของปลาในตู้

     ใช้ 5 กรัม ต่อ ตู้ปลา ความจุ 100 ลิตร ทุก 15 วัน

 

 

·      กำจัดกลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย 

      กำจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์และเร่งขบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุในบ่อบำบัดน้ำเสีย  

       ใช้ Bio Plus 1000 กรัมต่อปริมาตรน้ำเสีย 500 ลูกบาศก์เมตร ในการใส่ครั้งแรก จาก   

      นั้นคำนวณจากปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าต่อวัน โดยใช้อัตรา 100 กรัม ต่อ น้ำทิ้ง 100 ลบม.

·      กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ ทำให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่ทว่ามีอายุสั้น ตายง่าย จึงตกตะกอนทับถมเป็นของเน่าเสีย ในแหล่งน้ำ และในตัวมันเอง เมื่อตายลง เกิดการย่อยสลาย จะปล่อยแอมโมเนีย และแก็สไข่เน่า ออกมา ทำให้น้ำเกิดกลิ่นเน่าเหม็น สัตว์น้ำ ตายได้

Bio Plus ทำลายเมือกหุ้มเซลล์และนำแอมโมเนียไปใช้เป็นอาหาร จึงเป็นการกำจัดแอมโมเนียในแหล่งน้ำไปในตัวเปลี่ยนเป็นก๊าซไนโตรเจน

            ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาร่วมมือช่วยกันในชีวิตประจำวันเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่พึ่งสารเคมี ...ไม่ยากเลย...  Bio Plus แก้ปัญหาให้ท่านได้