ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ 7.5 HP

                                   เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ,เครื่องเติม Jet ,เครือ่งเติมอากาศบ่อปลา,เครื่องเติมอากาศบ่อกุ้ง,เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ,กังหันเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอย,เครื่องเติมอากาศใต้นำ้ ราคา,ราคาเครื่องเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ,เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ ราคา,แบบเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ,ราคาเครืองเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ,เครื่องเติมอากาศแบบกังหัน,เครื่องเติมอากาศราคาถูก,ราคาเครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ,เครืองเติมอากาศบ่อปลา

 เครื่องเติมอากาศ Jet Aerator

จะดูด อากาศ แล้ว เป่าลงในน้ำ
ตัวนี้ ใช้กำจัด #บำบัดน้ำเสีย พวกไขมัน ตะกอน
ใน #โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ได้ดี
#บ่อเลี้ยงปลา #บ่อน้ำเสียทั่วไป

 เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ (Jet Aerator)

 

มีขนาด 1-30 แรงม้า
ใช้ได้กับ บ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา หมู่บ้าน เทศบาล
เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( Paddle Wheel Aerator)
เครื่องเติมอากาศแบบใต้ผิวน้ำ ( Jet Aerator )
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า ( Low Speed Surface Aerator )
เครื่องอากาศแบบใต้ผิวน้ำ
เครื่องเติมอากาศแบบยิงใต้น้ำ
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( PADDLE WHEEL AERATOR)
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 4 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 10 ใบพัด