ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 4 ใบพัด

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ,เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ,กังหันเติมอากาศแบบทุ่นลอย,กังหันเติมอากาศ4ใบพัด,เครื่องเติมอากาศในน้ำ,เครื่องบำบัดน้ำเสีย,เครื่องเพ่ิมออกซิเจนในน้ำ,กังหันเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศบ่อปลา,กังหันบำบัดนำ้เสีย,ใบตีน้ำ,บ่อบำบัดน้ำ,เครือ่งตีอากาศ,อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย,ราคาเครื่องเติมอากาศ,ราคาเครื่องเติมอากาศ,ขายเครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ,กังหันเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศใต้นำ, เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ราคา,ราคาเครื่องเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ ราคา,แบบเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ,เครื่องเติมอากาศแบบกังหัน,เครื่องเติมอากาศราคาถูก,เครื่องเติมอากาศบ่อปลา,เครื่องเติมออกซิเจนในน้ำ,เครื่องบำบัดน้ำเสีย,เครื่องบำบัดน้ำ,ใบตีน้ำ,เครื่องตีอากาศ

 

 เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ กังหันตีน้ำ 4ใบพัด เป็นที่นิยมใช้กันมาก ใน บ่อกุ้ง บ่อปลา ทุกยุค ทุกสมัย เนื่องด้วยสามารถ เพิ่มปริมาณออกซิเจน ได้อย่างเพียงพอ และ ให้กระแสน้ำได้ดี สัตว์น้ำแข็งแรง และ เจริญเติบโตอย่างเต็มที่

มอเตอร์        :   ขนาด 2 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 2,3 เฟส ความเร็วรอบ 1450  rpm.

วงใบพัด      : มี 4วง วงละ 6 ใบพา

 ทุ่นลอย   :  3 ลำ ทำจาก Polyethylene

แกนเพลา  :  Stainless steel 304

เสื้อเกียร์   :  เป็นเหล็กหล่อ เฟืองทองเหลือง

 

 
เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( Paddle Wheel Aerator)
เครื่องเติมอากาศแบบใต้ผิวน้ำ ( Jet Aerator )
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า ( Low Speed Surface Aerator )
เครื่องอากาศแบบใต้ผิวน้ำ
เครื่องเติมอากาศแบบยิงใต้น้ำ
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( PADDLE WHEEL AERATOR)
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ 7.5 HP
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 10 ใบพัด