ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( PADDLE WHEEL AERATOR)

 

กังหันตีน้ำ,เครื่องเติมอากาศบ่อปลา,เครื่องเติมอากาศน้ำเสีย,เครืองเติมออกซิเจนในน้ำ,ราคาเครื่องเติมอากาศ,เครื่องบำบัดน้ำเสีย,เครื่องเพิ่มออกซิเจน,เครื่องตีอากาศ,ใบตีน้ำ,เติมอากาศแบบรอบช้า             กังหันบำบัดน้ำเสีย,เครื่องเติมอากาศน้ำเสีย,เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ,จุลินทรีย์ผง,กังหันเติมอากาศ,เติมอากาศแบบทุ่นลอย,เพิ่มออกซิเจนในน้ำ,เครื่องเติมอากาศบ่อ,เครือ่งเติมอากากศใต้น้ำ,บ่อบำบัดน้ำ,เครื่องตีน้ำ,ที่ไหนขายเครื่องตีน้ำ                            

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( PADDLE WHEEL AERATOR)

    ลักษณะทั่วไป  : เป็นเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ (PADDLE WHELL AERATORR)

โดยขับเคลื่อนให้ใบพัดหมุนและตีผิวน้ำโดยการผสมระหว่างอากาศเข้ากับน้ำในแนวระนาบและ

เกิดการกวนน้ำโดยฟองอากาศเล็กๆ ที่เกิดจาการตีน้ำ ติดตั้งบนทุ่นลอยได้ และใช้สลิงยึดเข้า

กับตลิ่งอย่างแข็งแรง มีระบบควบคุมการทำงาน และสามารถตั้งเวลา เปิด-ปิด ได้

   ส่วนประกอบที่สำคัญ 

   -  สามารถจ่ายอากาศในน้ำไม่น้อยกว่า 1.4 กก/แรงม้า/ชั่วโมง/เครื่อง

   -  มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2.00 แรงม้า ความเร็วรอบไม่เกิน 3000 รอบ/นาที

      ใช้กับไฟฟ้า 220 VOLT ,380 VOLT 3 PHASE 50 Hz เป็นแบบระบายความร้อน

      ด้วยพัดลม ,PROTECTION DEGREE ไม่น้อยกว่า IP 68 ฉนวนหุ้มลวดทองแดง CLASS F

  - ใบพัด (IMPELLER) POLYETHYLENE

  - โครงยึด (FRAME) ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEEL)

  - ทุ่นลอย (FLOAT) ทำจาก POLYTHYLENE 3  ลำ

  - ฝาครอบมอเตอร์ (MOTOR COVER)  ทำด้วยพลาสติก

 -  แกนเพลา (SHAFT) ทำจาก STAINLESS STEEL
เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( Paddle Wheel Aerator)
เครื่องเติมอากาศแบบใต้ผิวน้ำ ( Jet Aerator )
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า ( Low Speed Surface Aerator )
เครื่องอากาศแบบใต้ผิวน้ำ
เครื่องเติมอากาศแบบยิงใต้น้ำ
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 4 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ 7.5 HP
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 10 ใบพัด