ReadyPlanet.com
dot
dot
dot

dot
เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ

 

ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตู้ควบคุมไฟฟ้า เครื่องเติมอากาศ  เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ เครื่องเติมออกซิเจนในน้ำ เครื่องเติมอากาศในน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย เครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำ กังหันเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศบ่อปลา บ่อกุ้ง เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ เครื่องเติมอากาศน้ำเสีย  เครื่องตีอากาศ ใบตีน้ำ บ่อบำบัดน้ำ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ เครื่องให้อากาศ กังหันบำบัดน้ำเสีย  เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( Paddle Wheel Aerator)

 

 

เครื่องเติมอากาศแบบใต้ผิวน้ำ ( Jet Aerator )
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า ( Low Speed Surface Aerator )

 

 

เครื่องอากาศแบบใต้ผิวน้ำ
เครื่องเติมอากาศแบบยิงใต้น้ำ
เครื่องเติมอากาศกังหันแบบทุ่นลอยเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ ( PADDLE WHEEL AERATOR)
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 4 ใบพัด
JET AERATOR เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ เครืองบำบัดน้ำเสีย  เครืองเจ็ทใต้น้ำเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ 7.5 HP
เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 10 ใบพัด
หน้า 1/1
1
[Go to top]